search

有勞有逸的意思

有勞有逸解釋 / 有勞有逸是什麽意思

注音 ㄧㄡˇ ㄌㄠˊ ㄧㄡˇ ㄧˋ
拼音 yǒu láo yǒu yì
簡體 有劳有逸  
相似詞/近義詞 暫無
相反詞/反義詞 暫無
解釋 勞動和逸樂調配得當。唐.歐陽詹〈魯山令李胃三月三日宴僚吏序〉:「歌發其所自和,舞登其所自樂,窮八珍,竭千鍾,強發揚,課絲竹,則有勞有逸,豈合歡之意歟!」
詳細解釋
  • 工作與休息安排得合適恰當,勞逸均勻。