search

閑居的意思

閑居解釋 / 閑居是什麽意思

注音 ㄒㄧㄢˊ ㄐㄩ
拼音 xián jū
簡體 闲居  
相似詞/近義詞 暫無
相反詞/反義詞 暫無
解釋 不問世事,安逸自處。《荀子.解蔽》:「是以闢耳目之欲,而遠蚊蝱之聲,閑居靜思則通。」《文選.曹植.雜詩六首之五》:「閑居非吾志,甘心赴國憂。」也作「閒居」。
詳細解釋 暫無